Cesta k dokonalosti (duchovný rast)

Sv. Ján od Kríža Rady a výstrahy

Z našich nedokonalostí a možno na prvý pohľad neriešiteľných situácií môžeme nakoniec vyjsť ako víťazi. Aj takéto momenty v našom živote sú veľmi dôležité, aby nám pomáhali objaviť v sebe krásu, krásu, ktorá je v nás – samého Boha. Cesta k takému objavu sa spája s výstrahami, ktoré ponúka sv. Ján od Kríža. Vo svojom menšom dielku ich adresuje osobám žijúcim v kláštore, ale pri menších úpravách sa dajú aplikovať aj v bežnom živote. Sú praktickou pomôckou pre tých, ktorí chcú „dosiahnuť v krátkom čase sväté sústredenie, duchovné mlčanie, obnaženosť a chudobu ducha, kde sa vychutnáva pokojné osvieženie Ducha Svätého a dosahuje sa zjednotenie s Bohom.“

Ján od Kríža – učiteľ na ceste zmyslov

V našich úvahách by sme chceli pokračovať na ceste začiatočníkov, t. j. tých, čo kráčajú po ceste dokonalosti a na tejto ceste meditujú – tak ako nám ich definoval sv. Ján od Kríža vo svojom diele Tmavá noc. Zámerne som použil príbeh sklených tabúľ, ktoré museli podstúpiť dlhú a pokorujúcu cestu, až sa z nich stala nádherná mozaika, ktorú prišli obdivovať zástupy.

Ján od Kríža – učiteľ na ceste pre začiatočníkov

V našich úvahách nad cestou modlitby sme spolu so sv. Teréziou od Ježiša dospeli k momentu, keď by sme mali otvoriť ďalšiu bránu k jej spôsobu modlitby. Terézia ju nazvala modlitbou pokoja. Jej priebeh opisuje vo svojom Živote, ale aj v Ceste dokonalosti. Je to druhý stupeň modlitby (vyjadrila ho obrazom čerpania vody zo studne pomocou rumpálu), ktorým sa začína mystický život. Necháme túto modlitbu bokom a skôr sa vydáme na ešte jednu dôležitú cestu, na ktorej by nás chcel sprevádzať svätý Ján od Kríža, „Senequita, malý Seneka“, tak ako ho nazvala svätá Terézia od Ježiša.

p. Pavel Vojtěch Kohut OCD: Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux

Svoj príspevok som nazval "Zvládam skúšku vyhnanstva smutného". Ide o piaty verš básne "Ako (veľmi) chcem milovať" (por. TB 41), ktorý vo francúzštine znie: "Du triste exil j'accepte les épreuves." Použil som tento verš nielen preto, že je súčasťou jednej z básní, nad ktorou sa chcem vzápätí zamyslieť, ale aj preto, že vynikajúcim spôsobom vyjadruje podtitul a vlastnú tému mojej reflexie: "Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux".

p. Rudolf Bartal OCD: Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux

Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas sv. omše a slávnostného vyhlásenia svätej Terézie z Lisieux za Učiteľku Cirkvi povedal okrem iného takéto slová: "Terézia z Lisieux nielenže porozumela a opísala hlbokú pravdu o Láske, ktorá je centrom a srdcom Cirkvi, ale tou láskou žila veľmi intenzívne počas svojho krátkeho života. Práve tá jednota medzi doktrínou a konkrétnou skúsenosťou, pravdy a života, náuky a praktizovania, svieti hlavne v jej osobe a robí z nej vhodný vzor k nasledovaniu, zvlášť pre mladých ale aj pre tých, ktorí hľadajú pravdivý, skutočný zmysel života... Nový učiteľ Cirkvi v osobe sv. Terézie v dnešných časoch, tak veľmi poznačených povrchnou a pôžitkárskou kultúrou nás učí otvárať srdce tým, ktorí sú smädní po pravde a živote."

Stránky