november 2015

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Povolanie a Cirkev

Milujem Cirkev, moju Matku.
Všetko, čo mám, všetko, čo získam, je pre Cirkev a pre ľudí...
Iba modlitbou a obetou môžeme byť Cirkvi užitoční.
 

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Láska k blížnemu

Som iba bezmocné a slabé dieťa, ale práve moja slabosť mi dáva odvahu, aby som sa ponúkla ako obeta tvojej Láske, Ježišu! Aby láska bola plne uspokojená, musí sa znížiť, znížiť až k ničote a túto ničotu pretvoriť v oheň. Ó, Ježišu, viem, za lásku sa platí iba láskou, preto som hľadala a našla spôsob, ako uľaviť svojmu srdcu, v tom, že na tvoju lásku odpovedám láskou.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Túžba po svätosti

Túžim stať sa svätou.Viem, ó, môj Bože, že čím viac chceš dať, tým väčšiu túžbu vzbudzuješ v človeku.Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok.Mám len jediné želanie: stať sa veľkou svätou, lebo len toto má na zemi cenu. Som pevne rozhodnutá odvážne sa pustiť do práce.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Svätí dodávajú odvahu

Rada čítam životopisy svätých. Rozprávanie o ich hrdinských skutkoch rozohňuje moju odvahu a pobáda ma nasledovať ich.
Ako dieťa som snívala, že bojujem na bojiskách... Keď som sa začala oboznamovať s históriou Francúzska, nadchli ma hrdinské činy Jany z Arku. Pocítila som túžbu a odvahu byť ako ona. Zdalo sa mi, že aj mňa Pán určil na veľké veci. Nemýlila som sa.