Deviatnik k sv. Terézii od Ježiša (z Avily)

 
 
 
 
 
 

 

Najmilší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar viery a úcty k Najsvätejšej Sviatosti, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daj nám živú vieru a horlivú úctu k Oltárnej sviatosti, v ktorej si sa ty, nekonečný Majestát, rozhodol zostať s nami do konca vekov a v ktorej sa nám dávaš s takou veľkou láskou.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Najmilosrdnejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar nádeje, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daj nám pevnú dôveru v tvoju dobrotu pre tvoju Najsvätejšiu Krv, ktorú si vylial až do poslednej kvapky na našu spásu.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Milovaný náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar lásky, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milujúcej nevesty, obdaruj nás najväčším darom spomedzi všetkých darov - darom svojej dokonalej lásky.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Najsladší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar túžby a rozhodnutia dokonale ťa milovať, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a veľkodušnej nevesty, vlož do nášho srdca hlbokú túžbu a opravdivé rozhodnutie čo najviac sa ti páčiť.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Najlepší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar pokory, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a pokornej nevesty, obdaruj nás milosťou opravdivej pokory, skrze ktorú by sme vždy nachádzali svoje šťastie v poníženiach a trpezlivo znášali všetky opovrhnutia.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Najštedrejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za dar úprimnej lásky k tvojej milovanej Matke Márii i k jej najčistejšiemu ženíchovi, sv. Jozefovi, ktorú si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milovanej nevesty, daj nám milosť osobitnej a citlivej úcty a lásky voči tvojej najsvätejšej Matke Márii a voči tvojmu milovanému pestúnovi sv. Jozefovi.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Najláskavejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za neobyčajný dar rany, ktorú si zasadil do srdca tvojej milovanej Terézie. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej serafínskej nevesty, zasaď aj do nášho srdca takú ranu lásky, aby sme vždy milovali iba teba.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Najmilovanejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za dar živej túžby po smrti, ktorý si udelil svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daruj nám milosť túžiť po smrti, aby sme mohli naveky prebývať s tebou v nebeskej Vlasti.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

 

*************************************************************

 

Najdrahší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti napokon za dar blaženej smrti z lásky, ktorým si obdaroval svoju milovanú Teréziu. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milujúcej nevesty, daj nám dobrú a blaženú smrť. Daj, aby sme horeli láskou k tebe a skonali z lásky, aby sme ťa mohli v nebi večne milovať.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...