Bosí karmelitáni

Bosí karmelitáni OCD

Na Slovensko prišli karmelitáni prvý raz koncom 14. storočia. Prvé kláštory boli založené v Prešove, Prievidzi a po tereziánskej reforme v Skalici. Prešovský a prievidzský kláštor zanikli počas reformácie a skalický kláštor padol za obeť prepiatej osvieteneckej politike Jozefa II. v čase, keď boli zrušené takmer všetky kontemplatívne kláštory.

   Po nanútenej prestávke, ktorá trvala viac ako 200 rokov, ožíva na Slovensku karmelitánska tradícia a v 90. rokoch znova zapúšťa svoje korene. V roku 1995 bol založený Kláštor bosých karmelitánov Sedembolestnej Panny Márie a sv. Jozefa v Priechode pri Banskej Bystrici.
Bosí karmelitáni Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, ktorí pôsobili od roku 1995 v Priechode začali od 1. júla spravovať mariánske pútnické miesto Staré Hory a miestne farské spoločenstvo. Reagovali tak na želanie banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža, aby pútnické miesto pod Donovalmi posväcovali mnísi modlitbou a pastoráciou miestnych veriacich, pútnikov i turistov. Ide o kontemplatívno-apoštolské spoločenstvo, ktoré spája rozjímavú modlitbu s apoštolátom. 
   
 Kontakt:
Rád bosých karmelitánov OCD
976 02 Staré Hory 169
Tel.: 048/ 4199204
E-mail:Staré Hory (at) fara.sk
Internetová adresa: www.bosikarmelitani.sk
 
 
 
 
Ďalšie adresy bosých karmelitánov:
 
 
Kláštor bosých karmelitánov
Pod Urpínom 29
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4147977
E-mail:karmel (at) gmail.com
 
 
Kláštor bosých karmelitánov
Lorinčík 40
040 11 Košice
Tel.: 0907 642 837
        0692 030 828
E-mail:lorincik.karmel (at) gmail.com