Názov rádu

Názov rádu

Svetský rád bosých karmelitánov

Latinský názov:  Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis
Skrátený tvar:     O.C.D.S
 
Tiež označované ako:Svetský Karmel,Tereziánsky Karmel,Tretí rad bosých karmelitánov,Svetskí karmelitáni