Prednášky

Prednášky

Duchovné obnovy OCDS

Nájdete tu prednášky P. Rudolfa Bartala, OCD, ktoré odzneli v rámci duchovných obnov OCDS, ktoré sa konali v kostole Notre Dame v Bratislave.
 

 

Prednášky z medzinárodného sympózia 

 
Dňa 20. októbra 2007 sa v priestoroch Katolíckeho Domu evanjelizácie Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave uskutočnilo medzinárodné sympózium "Mojím povolaním je láska" pri príležitosti 110. výročia smrti a 10. výročia vyhlásenia za Učiteľku Cirkvi sv. Terézie z Lisieux. Na sympóziu odzneli tieto prednášky:
 
 

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša

Sympózium 28. 3. 2015 v Bratislave v Centre Salvator zorganizoval v deň 500. výročia narodenín sv. Terézie od Ježiša, učiteľky Cirkvi, Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave.
 

Video nahrávky prednášok zo sympózia nájdete na týchto odkazoch:

Otvorenie sympózia k sv. Terézii od Ježiša
https://youtu.be/UJbY5JwZxlA

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Andrzej Ruszala OCD
https://youtu.be/RnjsZxufIxY

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Jan Poříz OCD
https://youtu.be/cHXtU3GtWCQ

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Paul Weingartner OCD
https://youtu.be/IAJqb-Zc4Xc

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Marian Zawada OCD
https://youtu.be/x5f4CkEW1VU

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Juraj Mihály OFM
https://youtu.be/UpjS25Wn5Vw

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Miloš Viktorín OCD
https://youtu.be/FdaaAIoVe70

Slávnostná sv. omša v deň sympózia k sv. Terézii od Ježiša
https://youtu.be/N54VgMy7y7g