Slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel 16. júla 2019

Slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie
z hory Karmel

16. júla 2019
v kostole sv. Alžbety (Modrý kostol) v Bratislave

 

Program:
17.00 h - adorácia
18.00 h - svätá omša, celebruje páter Stanislav Miernik OCD
po sv. omši - obrad prijatia sv. škapuliara