sv. Peter Tomáš (1305 - 1366)

sv. Peter Tomáš
Meno: 
sv. Peter Tomáš
Dátum: 
8. január 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - biskup
Životopis: 
Narodil sa okolo roku 1305 v Périgorde v južnom Francúzsku. Ako dvadsaťročný vstúpil do karmelitánskeho rádu. V roku 1345 bol vybraný za generálneho prokurátora pri pápežskej kúrii v Avignone. V roku 1354 bol menovaný za biskupa Patti a Lipari. Viackrát plnil funkciu pápežského legáta vo veciach pokoja a jednoty s východnými cirkvami. Po preložení na stolicu Colona na Peloponéze (1359) bol ustanovený za pápežského legáta pre Východ. V roku 1363 bol vymenovaný za biskupa Kréty a v roku 1364 za latinského patriarchu Konstantinopola. Získal si meno veľkého apoštola jednoty Cirkvi. Zomrel vo Famagoste na Cypre v roku 1366.