Sv. Rafael od sv. Jozefa

Životopisné údaje o sv. Rafaelovi od sv. Jozefa (1835 - 1907)

 
1. septembra 1835
narodil sa vo Vilniuse (Litva).
1843 - 1850
býva a učí sa v Šľachtickom inštitúte vo Vilniuse.
1850 - 1852
študuje v Agronomickom inštitúte v Hory - Horkach.
1853
vstupuje do ruskej armády, súčasne študuje na Vojenskej akadémii v Petrohrade.
1859
odchádza z Vojenskej akadémie, pracuje pri vytyčovaní trasy železnice Odesa - Kyjev - Kursk.
1860
prevelený do Brest-Litovskej pevnosti.
január 1863
vypuklo proticárske povstanie vo Varšave.
máj 1863
dostáva súhlas na odchod z cárskej armády. Ustanovený za veliteľa vojenského oddelenia tajnej Dočasnej národnej vlády.
august 1863
(po desaťročnej prestávke) pristupuje k sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu.
1864
zatknutý vo Vilniuse. Trest smrti zmiernený na 10 rokov nútených prác na Sibíri.
1874
odchádza do Varšavy. Prijíma úlohu vychovávateľa syna kniežaťa Czartoryského.
1877
odchod do Rakúska; v Grazi vstupuje do noviciátu rádu Bosých karmelitánov.
1878
prvé rehoľné sľuby, prijíma meno Rafaela od sv. Jozefa; štúdiá v Györi.
1882
vysvätený za kňaza v Krakove. Zastáva rôzne zodpovedné funkcie: predstavený kláštora v Czernej a vo Wadowiciach, jeden z poradcov najvyššieho vedenia rakúskej provincie.
15. novembra 1907
zomiera vo Wadowiciach.
22. júna 1983
pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil v Krakove za blahoslaveného.
17. novembra 1991
pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil v Ríme za svätého.