Sv. Terézia od Ježiša

Životopisné údaje o sv. Terézii od Ježiša (1515 – 1582)

 
28. marca 1515
v strednom Španielsku v Avile (Kastília) sa narodila Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada; jej otec Don Alonso Sanchez de Cepeda pochádzal zo šľachtickej židovskej rodiny konvertitov.
asi 1527
Terézii zomrela matka.
1531 - 1532
prijala výchovu a vzdelanie v kláštore augustiniánok v Avile.
1532 - 1535
pre chorobu musela na radu lekára odísť k strýkovi na vidiek; tu sa oboznámila so životom a dielom sv. Hieronyma a sv. Gregora.
1535
Terézia vstúpila do karmelitánskeho kláštora Vtelenia v Avile.
1536
prijala rehoľné rúcho.
15. augusta 1537
Terézia vážne ochorela, stratila vedomie; o štyri dni sa prebrala, ostala však tri roky ochrnutá a musela sa liečiť mimo kláštora.
1554
pred obrazom trpiaceho Ježiša v kláštornej kaplnke zažila rozhodujúce vnútorné obrátenie, ktoré ju priviedlo k obnoveniu viery a života jedine pre Boha, v duchu „vnútornej modlitby“.
1559
zažila vrcholnú mystickú skúsenosť stigmatizácie (prebodnutia) srdca.
1560
so súhlasom biskupa a pápeža Gregora XIII. sa vracia k pôvodnému – prísnejšiemu spôsobu rehoľného života podľa nezmiernenej reguly karmelitánskeho rádu.
jún 1562
Terézia dopísala svoj životopis (Život).
24. augusta 1562
zakladá prvý kláštor bosých karmelitánok sv. Jozefa v Avile a so štyrmi sestrami vstupuje do tohto kláštora. Prijíma meno Terézia od Ježiša (Teresa de Jesus).
1563 - 1565
napísala spisy Cesta dokonalosti (Camino de perfección) a Rozjímania o Veľpiesni.
1567
v kláštore sv. Anny v Medine del Campo sa Terézia prvý raz stretá s novokňazom Jánom od sv. Mateja (neskôr Ján od Kríža), ktorého získava pre založenie mužskej vetvy nového karmelitánskeho rádu.
1567 - 1582
za neobyčajných okolností Terézia založila v Španielsku 2 mužské a 16 ženských kláštorov.
1575
v Piacenze sa konala generálna kapitula karmelitánskej rehole, na ktorej sa prijali prísne opatrenia proti reformovaným (bosým) karmelitánom: Terézii od Ježiša zakázali zakladať kláštory v južnom Španielsku a nariadili jej zostať v kláštore, ktorý si sama vyberie. Terézia si zvolila kláštor v Tolede, kde napísala svoje vrcholné dielo o vnútornej modlitbe – Vnútorný hrad.
1577
Terézia dokončila knihu Vnútorný hrad.
december 1577
nereformovaní karmelitáni uväznili Jána od Kríža v kláštore v Tolede.
4. októbra 1582
Terézia umiera počas cesty pri vizitácii v Albe de Tormes.
25. novembra 1585
telesné pozostatky Terézie od Ježiša preniesli do kláštora sv. Jozefa v Avile.
10. júla 1589
pápež Sixtus V. rozhodol o definitívnom mieste uloženia jej ostatkov – v kláštore v Albe de Tormes.
24. apríla 1614
pápež Pavol V. vyhlásil Teréziu za blahoslavenú.
1617
Teréziu vyhlásili za patrónku Španielska.
12. marca 1622
pápež Gregor XV. vyhlásil Teréziu od Ježiša za svätú (spolu s Ignácom z Loyoly a Františkom Xaverským).
27. septembra 1970
pápež Pavol VI. dáva sv. Terézii od Ježiša ako prvej žene titul „učiteľka Cirkvi“ (spolu so sv. Katarínou Sienskou).