h
.:  Svätí a sväté karmelu
sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša
sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre    (1873 - 1897)

1. októbra - sviatok
panna a učiteľka Cirkvi

občianské meno: Teresa Martin
dátum narodenia: 2. januára 1873 v Alençone, Francúzsko
dátum úmrtia: 30. septembra 1897 v Lisieux, Francúzsko
blahorečenie: 29. apríl 1923,  Pius XI.
svätorečenie: 17. mája 1925,  Pius XI.


Životopis:
Narodila sa v Alençone vo Francúzsku roku 1873. Ako pätnásťročná vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Lisieux, kde sa cvičila najmä v pokore, evanjeliovej jednoduchosti a v dôvere v Boha. Tieto čnosti úspešne vštepovala slovom i príkladom svojim novickám. Svoj život obetovala za spásu duší a za vzrast Cirkvi. Zomrela 30. septembra 1897.

Životopisné údaje o sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Kráčanie so svätou Teréziou z Lisieux za Ježišom po Ceste duchovného detstva - cyklus prednášok
Modlitba v živote sv. Terézie z Lisieux
Odovzdanosť u sv. Terézie z Lisieux
Povolanie sv. Terézie z Lisieux a jej misia v Cirkvi
Prostota u sv. Terézie z Lisieux
Miesto Ježiša v živote a náuke sv. Terézie z Lisieux

Modlitby sv. Terézie z Lisieux
Novény ku cti sv. Terézie z Lisieux
Litánie k sv. Terézie z Lisieux
Myšlienky sv. Terézie z Lisieux