sv. Eliáš (IX. storočie pr. Kr)

sv. Elias
Meno: 
sv. Eliáš
Dátum: 
20. júl 0000
Popis sviatku: 
sviatok - prorok, náš otec
Životopis: 
Prorok Eliáš vystupuje vo Svätom písme ako Boží muž, ktorý chodí neustále v Božej prítomnosti, zo všetkých síl šíri uctievanie jediného pravého Boha a je zapálený veľkou horlivosťou za jeho slávu. Boží zákon bránil na hore Karmel v čase slávneho boja a potom bol obdarený hlbokou skúsenosťou živého Boha. Na mníšsku tradíciu proroka Eliáša naviazali prví pustovníci, ktorí sa v 12. storočí zhromaždili na hore Karmel, položili tu základ mníšskeho života a osvojili si spôsob života veľkého proroka ako aj Bohorodičky.