sv. Albert Jeruzalemský (XII./XIII. storočie)

sv. Albert Jeruzalemsky
Meno: 
sv. Albert Jeruzalemský
Dátum: 
17. september 0000
Popis sviatku: 
sviatok - biskup a zákonodarca nášho rádu
Životopis: 
Narodil sa v polovici XII. storočia v Castel Giualtieri, v Taliansku. V Mortare vstúpil k regulárnym kanonikom Sv. Kríža. Roku 1180 ho zvolili za priora. Roku 1184 sa stal biskupom v Bobbiu a neskôr vo Vercelli. Odtiaľ ho roku 1205 vyslali do Jeruzalema. Tu ako patriarcha Jeruzalema bol dobrým pastierom - slovom i príkladom, staral sa o pokoj. V čase, keď bol patriarchom (1206-1214), zhromaždil pustovníkov na hore Karmel a napísal pre nich Regulu. Dňa 14. septembra 1214 ho v Akku zavraždil predstavený nemocnice Ducha Svätého, ktorého zbavil úradu a karhal za zlé mravy.