bl. Ján Soret (1394 - 1471)

bl. Ján Soret
Meno: 
bl. Ján Soret
Dátum: 
28. júl 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - kňaz
Životopis: 
Narodil sa v Caen v Normandii roku 1394. Veľmi mladý vstúpil do Karmelu. V Paríži bol magistrom teológie a rektorom štúdií. Bol tiež provinciálom Francúzskej provincie. Od roku 1451 až do smrti v Angero roku 1471 bol generálnym predstaveným Rádu. Obnovil ducha Rádu a rozširoval ho. V jednom z diel nádherne komentuje karmelitánsku Regulu. V roku 1462 opätovne prezrel a vydal Konštitúcie. Pričinil sa o vznik rádu mníšok karmelitánok a tretieho karmelitánskeho rádu.