sv. Andrej Corsini (XIV. storočie)

sv. Andrej Corsini
Meno: 
sv. Andrej Corsini
Dátum: 
9. január 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - biskup
Životopis: 
Narodil sa začiatkom XIV. stor. vo Florencii a tam aj vstúpil do karmelitánskeho rádu. Generálna kapitula v Metz ho ustanovila za provinciála pre toskánsku provinciu. Dňa 13. októbra 1349 bol vymenovaný za biskupa vo Fiésole. Bol príkladom neobyčajnej lásky, apoštolskej horlivosti, rozvahy a lásky k chudobným. Zomrel 6. januára 1374.