bl. Baptista Spagnioli (1447 - 1516)

bl. Baptista Spagnioli
Meno: 
bl. Baptista Spagnioli
Dátum: 
17. apríl 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - kňaz
Životopis: 
Narodil sa 17. apríla 1447 v Mantue. Ako mladík vstúpil ku karmelitánom vo Ferrare, do Mantuenskej kongregácie; v roku 1464 zložil rehoľné sľuby. Vykonával rozličné záväzky v rozličných kláštoroch. Šesťkrát bol generálnym vikárom svojej kongregácie a v roku 1513 bol zvolený za generála celého Rádu. Zomrel v Mantue 20. marca 1516. Vyznačoval sa čnosťami a veľkou láskou k Cirkvi, celkom sa oddal jej reforme. Patrí tiež medzi významnejších spisovateľov svojej doby.