sv. Terézia od Ježiša z Avily (1515 - 1582)

sv. Terézia od Ježiša z Avily
Meno: 
sv. Terézia od Ježiša z Avily
Dátum: 
15. október 0000
Popis sviatku: 
slávnosť - panna, učiteľka Cirkvi, naša matka
Občianské meno: 
Teresa de Cepeda y Ahumada
Dátum narodenia: 
28. marca 1515 v Avile, Španielsko
Dátum úmrtia: 
4. októbra 1582 v Albe de Tornes, Španielsko
Blahorečenie: 
24. apríla 1614, Pavol V.
Svätorečenie: 
12. marca 1622, Gregor XV.
Životopis: 
Narodila sa v Avile v Španielsku roku 1515. Vstúpila do karmelitánskej rehole, kde veľmi pokročila na ceste dokonalosti a mala mystické zjavenia. Podujala sa zreformovať svoju rehoľu, pričom musela znášať veľa príkoria, ale nezlomným duchom dokázala všetko prekonať. Napísala aj niekoľko kníh naplnených hlbokou náukou a potvrdených vlastnou skúsenosťou. Zomrela v Albe roku 1582.