sv. Ján od Kríža (1542 - 1591)

sv. Ján od Kríža
Meno: 
sv. Ján od Kríža
Dátum: 
14. december 0000
Popis sviatku: 
slávnosť - kňaz, učiteľ Cirkvi, náš otec
Občianské meno: 
Juan de Yepes
Dátum narodenia: 
24. júna 1542 vo Fontiveros, Španielsko
Dátum úmrtia: 
14. decembra 1591 v Ubede, Španielsko
Blahorečenie: 
25. januára 1675, Klement X.
Svätorečenie: 
27. decembra 1726, Benedikt XIII.
Životopis: 
Narodil sa vo Fontiveros v Španielsku okolo roku 1542. Niekoľko rokov žil v ráde karmelitánov a v roku 1568 sa na podnet sv. Terézie z Avily ako prvý z bratov podujal reformovať rehoľu, čo ho stálo veľa námahy a práce. Zomrel roku 1591 v Ubede v chýre svätosti a múdrosti, o čom svedčia duchovné diela, ktoré napísal.