bl. Anna od sv. Bartolomeja (1549 - 1626)

bl. Anna od sv. Bartolomeja
Meno: 
bl. Anna od sv. Bartolomeja
Dátum: 
7. jún 0000
Popis sviatku: 
spomienka - panna
Občianské meno: 
Anna García Manzanas
Dátum narodenia: 
1. októbra 1549 v Almendral, Španielsko
Dátum úmrtia: 
7. júna 1626 v Antverpách, Belgicko
Blahorečenie: 
10. apríla 1917, Benedikt XV.
Životopis: 
Narodila sa r. 1549 v meste Almendral v Kastílii. Sv. Terézia ju prijala do svojho prvého reformovaného kláštora sv. Jozefa v Avile, kde roku 1572 zložila rehoľnú profesiu. Sv. Terézia si ju vybrala za svoju spoločníčku a dôverníčku. Neskôr sa pričinila o oživenie a rozširovanie diela svätej Terézie vo Francúzsku a Flandii, prejavovala vrúcnu horlivosť za spásu duší, bola vernou dcérou Cirkvi, tak ako sv. Terézia. Zomrela v Antverpách r. 1626.