bl. Mária od Ježiša (1560 - 1640)

bl. Mária od Ježiša
Meno: 
bl. Mária od Ježiša
Dátum: 
12. september 0000
Popis sviatku: 
spomienka - panna
Občianské meno: 
Maria Lopez de Rivas
Dátum narodenia: 
18. augusta 1560 v Tartanede, Španielsko
Dátum úmrtia: 
13. septembra 1640 v Tolede, Španielsko
Blahorečenie: 
14. novembra 1976, Pavol VI.
Životopis: 
Narodila sa v Tartanede v Španielsku v roku 1560. V roku 1577 vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v Tolede, kde roku 1578 zložila sľuby; v oslave Boha tu prežila celý život, s výnimkou niekoľkých mesiacov, keď spolupracovala v Cuerve na založení nového kláštora. Zomrela v Tolede 13. septembra 1640. Sv. Terézia od Ježiša ju mala veľmi rada. Bola známa hlbokou kontempláciou nad Kristovými tajomstvami, mnoho čerpala zo svätej liturgie.