bl. Redemptus od Kríža (1598 - 1638)

Meno: 
bl. Redemptus od Kríža
Dátum: 
29. november 0000
Popis sviatku: 
spomienka - mučeník
Občianské meno: 
Thomás Rodríquez da Cunha
Dátum narodenia: 
okolo r. 1598 vo Pfaredes, Portugalsko
Dátum úmrtia: 
29. novembra 1638 na ostrove Sumatra
Blahorečenie: 
10. júna 1900, Lev XIII.
Životopis: 
Redemptus od Kríža sa narodil v roku 1598 v Portugalsku. Bol rehoľným bratom. Spolu s bl. Dionýzom od Narodenia boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere.