sv. Henrich de Ossó (1840 - 1896)

sv. Henrich de Ossó
Meno: 
sv. Henrich de Ossó
Dátum: 
27. január 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - kňaz
Občianské meno: 
Enrique de Ossó y Cercelló
Dátum narodenia: 
16. októbra 1840 vo Vinebre, Španielsko
Dátum úmrtia: 
27. januára 1896 v Gilete, Španielsko
Blahorečenie: 
14. októbra 1979, Ján Pavol II.
Svätorečenie: 
16. júna 1993, Ján Pavol II.
Životopis: 
Narodil sa vo Vinebre v Katalánsku 16. októbra 1840. Za kňaza bol vysvätený 21. septembra 1867. Bol apoštolom detí v katechéze, inšpirátorom laických hnutí za šírenie evanjelia, vodcom duší; podľahol duchovnému pôvabu sv. Terézie od Ježiša, učiteľky modlitby a dcéry Cirkvi. Vo svetle jej učenia založil v roku 1876 Spoločnosť sv. Terézie, ktorej úlohou bolo formovať ženy pre školu evanjelia podľa vzoru avilskej svätice. Bol apoštolom nových čias, vynikal v kázňach a v apoštoláte tlače, zomrel po veľkých skúškach a utrpeniach v Gilete (Valencia) 27. januára 1896. Vyhlásený za svätého bol 16. júla 1993 v Madride pápežom Jánom Pavlom II.