bl. Eliáš od sv. Rodiny (1805 - 1871)

bl. Eliáš od sv. Rodiny
Meno: 
bl. Eliáš od sv. Rodiny
Dátum: 
3. január 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - kňaz
Občianské meno: 
Kyriak Chavara
Dátum narodenia: 
8. februára 1805 v Kainakave, India
Dátum úmrtia: 
3. januára 1871 v Koonnanmmave
Blahorečenie: 
8. februára 1986, Ján Pavol II.
Životopis: 
Blahoslavený Kyriak Eliáš Chavara, spoluzakladateľ a prvý generálny predstavený karmelitánov Nepoškvrnenej Panny Márie, narodil sa 10. februára 1805 v Kainakave (Kerala, India); v roku 1818 vstúpil do seminára a za kňaza bol vysvätený v roku l829. Položil základy prvého domu Kongregácie v Mannanname v roku 1831 a rehoľné sľuby zložil v roku 1855. Spolupracoval aj pri založení Kongregácie sestier Panny Márie Karmelskej v roku 1866. Od roku 1861 vzal na seba úrad generálneho vikára sýrsko-malabarskej cirkvi; bol obhajcom jednoty Cirkvi proti schizme v Rocco. Počas celého svojho života pracoval za duchovnú obnovu sýrsko-malabarskej cirkvi. Vyznačoval sa tým, že bol mužom modlitby; bol plný zápalu za Pána v Eucharistii, predovšetkým sa zasvätil Panne Márii Nepoškvrnenej. Zomrel v Koonnanmmave v roku 1871. Jeho telesné pozostatky sú od roku 1899 uložené v Mannanname.