sv. Rafael od sv. Jozefa (1835 - 1907)

sv. Rafael od sv. Jozefa
Meno: 
sv. Rafael od sv. Jozefa
Dátum: 
19. november 0000
Popis sviatku: 
spomienka - kňaz
Občianské meno: 
Jozef Kalinowski
Dátum narodenia: 
1. septembra 1835 vo Vilne, Litva
Dátum úmrtia: 
15. novembra 1907 vo Wadowiciach, Poľsko
Blahorečenie: 
22. júna 1983, Ján Pavol II.
Svätorečenie: 
17. novembra 1991, Ján Pavol II.
Životopis: 
Narodil sa vo Vilne v roku 1835. Po ukončení vojenskej služby a po vyhnanstve na desať rokov ťažkých prác na Sibíri vstúpil v roku 1877 do rádu bosých karmelitánov, kde bol v roku 1822 vysvätený za kňaza. Vynikal mimoriadnou túžbou po zjednotení Cirkvi. Horlivo sa venoval vysluhovaniu sviatosti zmierenia a duchovnému vedeniu. V Poľsku obnovil karmelitánsky rád a plnil funkciu predstaveného. Zomrel vo Wadowiciach v roku 1907.