sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice (1880 - 1906)

sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice
Meno: 
sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice
Dátum: 
8. november 0000
Popis sviatku: 
spomienka - panna
Občianské meno: 
Alžbeta Catez
Dátum narodenia: 
18. júla 1880 v Avore, Francúzsko
Dátum úmrtia: 
9. novembra 1906 v Dijone, Francúzsko
Blahorečenie: 
25. novembra 1984, Ján Pavol II.
Svätorečenie: 
16. októbra 2016, František
Životopis: 
Alžbeta Catezová sa narodila 18. júla 1880 v Avore vo Francúzsku. V r. 1900 vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v Dijone. Prijala rehoľné meno Alžbeta od Najsvätejšej Trojice. Bola pravdivou ctiteľkou Boha ,,v Duchu a pravde". V chorobe a vnútornom utrpení prežívala vo svojej duši prítomnosť Najsvätejšej Trojice. V tajomstve prebývania Boha v duši našla svoje "nebo na zemi". Tak nazývala svoje povolanie v Cirkvi. Do vlasti "svetla, lásky a života" odišla 9. novembra 1906 vo veku 26 rokov. Pápež Ján Pavol II. ju r. 1984 vyhlásil za blahoslavenú a r. 2016 ju pápež František vyhlásil za svätú.