sv. Mária Maravillas od Ježiša (1891 - 1974)

sv. Mária Maravillas od Ježiša
Meno: 
sv. Mária Maravillas od Ježiša
Dátum: 
11. december 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - panna
Občianské meno: 
Pidal y Chico de Guzmán
Dátum narodenia: 
4. novembra 1891 v Madride, Španielsko
Dátum úmrtia: 
11. decembra 1974 v La Aldehuele, Španielsko
Blahorečenie: 
10. mája 1998, Ján Pavol II.
Svätorečenie: 
4. mája 2003, Ján Pavol II.
Životopis: 
Mária Maravillas Pidalová sa narodila v Madride 4. novembra 1891. V r. 1919 vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v EI Escorial neďaleko Madridu. V r. 1924 založila kláštor v Cerre de Los Angeles vedľa pomníka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. A potom ďalšie: deväť v Španielsku a jeden kláštor v Indii. Vo svojom živote kládla na prvé miesto modlitbu a sebazapieranie. Horlila za spásu duší a Božiu slávu. Žila v skutočnej chudobe, pomáhala z klauzúry tým, čo to potrebovali. Organizovala pre nich pastoračnú, sociálnu a charitatívnu pomoc. Zvlášť pomáhala svojej reholi, kňazom a rehoľným komunitám. Zomrela 11. decembra 1974 v kláštore v La Aldehuele. Pápež Ján Pavol II. ju 10. mája 1998 vyhlásil za blahoslavenú.