Svätý karmelu (životopis, myšlienky, diela)

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Nebo

Prvé slovo, ktoré som vedela prečítať, bolo nebo. Naše myšlienky musia smerovať k nebu, pretože tam prebýva Ježiš.
Naše srdce je tam, kde je náš poklad, a náš poklad je hore vo vlasti, kde nám Ježiš pripravuje miesto pri sebe.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Malá cesta

Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba po malej, úplne novej ceste. Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba po malej, úplne novej ceste. Žijeme v storočí vynálezov; dnes už netreba namáhavo stúpať po schodoch. Bohatým schody výhodne nahradí výťah. Aj ja by som chcela vynájsť výťah, ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som príliš malá, aby som vystupovala po namáhavom schodišti dokonalosti. Preto som hľadala vo svätých knihách nejakú zmienku o vytúženom výťahu.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Modlitba

Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Otče náš, ktorý si na nebesiach... Koľko útechy je v týchto slovách; aké nekonečné horizonty sa otvárajú pred našimi očami. Cítim, že najistejším prostriedkom na dosiahnutie cieľa je modlitba a obeta. Keď sa môj duch niekedy nachádza v stave veľkej suchoty, takže nemôžem z neho vyťažiť nijakú myšlienku, aby som sa spojila s Bohom, veľmi pomaly sa modlím Otče náš a Zdravas Mária.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Eucharistia

Ježišu, zostaň vo mne ako vo svätostánku, nevzďaľuj sa nikdy zo svojej malej hostie!
Pristupuj často k svätému prijímaniu, veľmi často. Je to jediný liečivý prostriedok, ak chceš vyzdravieť.
Orol večnosti, ty ma chceš živiť svojou božskou podstatou, mňa, biedne stvoreniatko, ktoré by upadlo do ničoty, keby mi tvoj božský pohľad nedával v každom okamihu život.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Božské Srdce Ježišovo

Daj mi tisíc sŕdc, aby som ťa mohla milovať. Ale aj to je málo, Ježišu! Daj mi svoje vlastné Božské Srdce, aby som ťa milovala.
Ty všetkých materských sŕdc Stvoriteľ, si pre mňa otec láskavý a bdelý, Ježiš, ty Božie Slovo si a Syn, nad srdce materské to tvoje ctím!
Chcem pracovať jedine z lásky k tebe, s jediným cieľom, aby som ti pôsobila radosť, aby som potešovala tvoje Najsvätejšie Srdce a zachraňovala duše, ktoré ťa budú večne milovať.

Stránky