Svätý karmelu (životopis, myšlienky, diela)

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Panna Mária

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je Kráľovná neba i zeme. Ale ona je skôr matkou ako kráľovnou.
Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo ju začnem vzývať. Keď sa ma zmocní nepokoj, bezradnosť, chytro sa obrátim k nej a ona ako najnežnejšia matka sa o mňa postará.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Radosť

Aká sladká radosť je v myšlienke, že Boh je spravodlivý! Berie do úvahy naše slabosti, dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. Čoho sa mám teda báť? Keď nekonečne spravodlivý Boh tak dobrotivo odpustil všetky viny márnotratného syna, nemá byť spravodlivý aj ku mne, ktorá som stále s Ním?
Veľmi zreteľne som zakúsila, že radosť nie je vo veciach, ktoré nás obklopujú. Je v najhlbšom vnútre duše. Možno ju vlastniť vo väzení, ako aj v paláci. Chápem a viem zo skúsenosti, že Božie kráľovstvo je v nás. Ježiš vôbec nepotrebuje ani knihy, ani učiteľov, aby poúčal duše.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Láska

Milujem všetko, čo mi Boh dáva.
Chápem dobre, že iba láska nás môže urobiť milými Pánovi, preto je to jediné dobro, o ktoré sa usilujem. Ježiš mi ukazuje jedinú cestu, ktorá vedie k tejto Vyhni, a to je cesta odovzdanosti malého dieťaťa, ktoré bez obáv zaspáva v náručí svojho Otca.

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Viera, skúška viery

Ten, ktorého srdce bdie i v spánku, mi dal pochopiť, že pre tých, ktorých viera je malá ako horčičné semeno, robí zázrak a premiestňuje hory, aby túto malú vieru upevnil. No pre svojich verných priateľov, pre svoju Matku Máriu, nerobí zázraky skôr, než vyskúša ich vieru! Či nenechal umrieť Lazára, hoci mu Mária a Marta odkázali, že je chorý?... Či na svadbe v Káne, keď ho Mária prosila, aby pomohol hospodárovi, nepovedal, že jeho hodina ešte neprišla? Ale po skúške aká odmena! Voda sa mení na víno... Lazár vstane! Takto robil Ježiš aj so svojou malou Terezkou! Dlho ju skúšal, a potom splnil všetky túžby jej srdca...

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux - Trpím s radosťou a v pokoji

V detstve som trpela so smútkom, ale teraz trpím s radosťou a v pokoji. Naozaj som šťastná, že trpím.
Naučila som sa prijímať utrpenie s radosťou.
Často som vybadala, že je dobré, keď človek znáša utrpenie... lebo utrpenie nás privádza bližšie k Bohu.
Už dlho je pre mňa utrpenie nebom na zemi a neviem si predstaviť, ako sa budem môcť udomácniť tam, kde ustavične panuje radosť bez najmenšej prímesi smútku.

Stránky