Svätý karmelu (životopis, myšlienky, diela)

Myšlienky sv. Jána od Kríža

Boh, jedine Boh prepožičiava každej činnosti hodnotu a sviežosť, lebo ten, kto nepozná Boha, nepozná nič.

Slovo, Syn Boží, spolu s Otcom a Duchom svätým, je svojou podstatou a charakterom ukryté v najvnútornejšej časti duše... Raduj sa a teš sa vo svojom vnútornom sústredení s Ním, pretože je ti tak blízko. Maj túžbu po Ňom a uctievaj Ho vo svojom vnútri.

Myšlienky sv. Rafaela od sv. Jozefa

„Vlasť nepotrebuje krv, ktorej sa prelialo príliš mnoho na poľských nivách, ale potrebuje pot!“
„Svet ma môže zbaviť všetkého, ale vždy mi ostane jeden úkryt, ktorý je pre neho nedostupný: modlitba; do nej sa dá zhrnúť minulosť, súčasnosť aj budúcnosť v podobe nádeje. Bože, akým pokladom obdarúvaš tých, čo v teba dúfajú! Dobrí ľudia sú podobní čistému vzduchu: dýchame ho, hoci ho nevidíme.“

p. Pavel Vojtěch Kohut OCD: Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux

Svoj príspevok som nazval "Zvládam skúšku vyhnanstva smutného". Ide o piaty verš básne "Ako (veľmi) chcem milovať" (por. TB 41), ktorý vo francúzštine znie: "Du triste exil j'accepte les épreuves." Použil som tento verš nielen preto, že je súčasťou jednej z básní, nad ktorou sa chcem vzápätí zamyslieť, ale aj preto, že vynikajúcim spôsobom vyjadruje podtitul a vlastnú tému mojej reflexie: "Žiť večný život v prítomnom okamihu s Teréziou z Lisieux".

p. Rudolf Bartal OCD: Rozprava o láske k blížnemu u sv. Terézie z Lisieux

Boží služobník Ján Pavol II, 19. októbra 1997 na námestí sv. Petra v Ríme, počas sv. omše a slávnostného vyhlásenia svätej Terézie z Lisieux za Učiteľku Cirkvi povedal okrem iného takéto slová: "Terézia z Lisieux nielenže porozumela a opísala hlbokú pravdu o Láske, ktorá je centrom a srdcom Cirkvi, ale tou láskou žila veľmi intenzívne počas svojho krátkeho života. Práve tá jednota medzi doktrínou a konkrétnou skúsenosťou, pravdy a života, náuky a praktizovania, svieti hlavne v jej osobe a robí z nej vhodný vzor k nasledovaniu, zvlášť pre mladých ale aj pre tých, ktorí hľadajú pravdivý, skutočný zmysel života... Nový učiteľ Cirkvi v osobe sv. Terézie v dnešných časoch, tak veľmi poznačených povrchnou a pôžitkárskou kultúrou nás učí otvárať srdce tým, ktorí sú smädní po pravde a živote."

vdp. Ján Jenčo: Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby

Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého storočia, spisovatelia, politici, umelci, významné osobnosti Cirkvi, ale predovšetkým zástupy "malých duší", ktoré ostávajú nepoznané. Ide tu o ľudí veriacich, ktorí vďaka sv. Terézii našli cestu k prehĺbeniu ich duchovného života a vzťahu s Bohom, ale rovnako aj o neveriacich, ktorí vďaka nej našli uprostred svojho hľadania prítomnosť živého a milujúceho Boha.

Stránky