Svätý karmelu (životopis, myšlienky, diela)

Mária v živote sv. Jána od Kríža

Rozbehaný človek upokojí sám seba, ak uzná, že sám nič nezmôže, že sám na to nemá. Ježišove slová o pokore najlepšie  pochopila Mária. Ona, pokorná služobnica Izraela. Ona nás učí pokore, je pre nás vzorom. A naučila to aj sv. Jána od Kríža, Juana de Yepes. Aký mala vplyv na Jánov život? Veľký. Ako Ján prežíval svoje zasvätenie spolu s Máriou? Keď čítame Jánove diela, zistíme, že nepíše skoro nič o Márii. To však neznamená, že prešiel bez záujmu okolo Ježišovho závetu na kríži: „Hľa, tvoja matka!“. To, čo nenájdeme o Márii v  Jánových spisoch, dopovie svojím životom, pretože Jánov život hovorí o tom, akú mal hlbokú úctu k Ježišovej matke.

Sv. Alžbeta od Najsv. Trojice

Životopisné údaje o sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice (1880 – 1906)

 

Sv. Rafael od sv. Jozefa

Životopisné údaje o sv. Rafaelovi od sv. Jozefa (1835 - 1907)

 
1. septembra 1835
narodil sa vo Vilniuse (Litva).

Sv. Terézia Benedikta od Kríža

Životopisné údaje o o sv. Terézii Benedikte od Kríža (1891 - 1942)

 
12. októbra 1891

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Životopisné údaje o sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre (1873 - 1897)

 
2. januára 1873

Stránky