Základné piliere (učenie cirkvy, sviatosti, evanjelium)

Sedem hlavných hriechov: Lenivosť

Posledným hriechom je lenivosť. Ako ju máme chápať? Kedy hovoríme o ničnerobení, leňošení a kedy o ľahostajnosti? Lenivosť ako taká je najkomplikovanejší hriech zo siedmich hlavných hriechov. Keď sa pozrieme okolo seba, môžeme konštatovať, že dnešná spoločnosť žije takým tempom, že vôbec nestíha sledovať, čo sa okolo nej deje. Práve takáto spoločnosť je spoločnosťou, v ktorej prevláda hriech lenivosti. Ako však môžeme hovoriť o tom, že dnešný človek je lenivý, keď má okolo seba toľko vecí a situácií, toľko sa vyrába a takým tempom, toľko vecí môžeme mať?

Sedem hlavných hriechov: Obžerstvo

Dnes sa veľa hovorí o ekológii životného prostredia, o tom, ako výpary všemožne poškodzujú ozónovú dieru a devastujú prírodu. Existuje aj ekológia ducha, v ktorej sa máme zamerať na výpary, ktoré putujú zo žalúdka do hlavy a zatemňujú náš rozum. Cestou k takémuto zatemneniu rozumu je ďalší hlavný hriech, obžerstvo. Nazýva sa aj nemiernosťou alebo nestriedmosťou v jedle a v pití.

Sedem hlavných hriechov: Hnev

„Náš hnev býva podnietený predsudkami. Predsudok pochádza z latinského praeiudicium, praeiudicare – doslovne súdiť predčasne, skôr ako poznám celý prípad. Keď sa hneváme a chystáme sa sami vykonať spravodlivosť, môžeme to urobiť iba na základe čiastočných poznatkov, ktoré sú spojené s daným prípadom. Nevieme, prečo nás ktosi podvádzal alebo nás klamal, ani to, či to robil náhodne, úmyselne alebo vo svojej naivite. Iba Boh pozná všetky súvislosti a preto iba On môže vyniesť záverečný verdikt.“

Stránky