Základné piliere (učenie cirkvy, sviatosti, evanjelium)

List Generálnych predstavených obutých aj bosých karmelitánov celej karmelitánskej rodine pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia starostlivosti (ochrany, patronátu) sv. Jozefa o Katolícku cirkev

Je dobré vrátiť sa k sv. Jozefovi, rozjímať o človeku, ktorého naša tradícia ustanovila za patróna a vzor karmelitánskeho života. Chceme to vykonať spolu, ako karmelitánska rodina, bratia obutí aj bosí, lebo v kulte sv. Jozefa a v stálom odvolávaní sa naňho nájdeme jeden z najcennejších prvkov nášho spoločného historického a duchovného dedičstva. V tomto roku nás k tomu povzbudzuje aj jedno dôležité výročie: vyhlásenie sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi, ktoré sa uskutočnilo pred 150 rokmi, 8. decembra 1870, na podnet bl. Pia IX.

Stránky