Základné piliere (učenie cirkvy, sviatosti, evanjelium)

Sedem hlavných hriechov: Lenivosť

Posledným hriechom je lenivosť. Ako ju máme chápať? Kedy hovoríme o ničnerobení, leňošení a kedy o ľahostajnosti? Lenivosť ako taká je najkomplikovanejší hriech zo siedmich hlavných hriechov. Keď sa pozrieme okolo seba, môžeme konštatovať, že dnešná spoločnosť žije takým tempom, že vôbec nestíha sledovať, čo sa okolo nej deje. Práve takáto spoločnosť je spoločnosťou, v ktorej prevláda hriech lenivosti. Ako však môžeme hovoriť o tom, že dnešný človek je lenivý, keď má okolo seba toľko vecí a situácií, toľko sa vyrába a takým tempom, toľko vecí môžeme mať?

Stránky